Ultima MOS-5 - למימן גופרתי (H2S)

מק"ט:

  • גלאי לגילוי חשיפה למימן גופרתי (H2S). 
    הגלאי יודע לבצע כיול ואבחון עצמי, מכשיר זה מרגיש ומזהה 
    דליפות גז H2S ב-PPM ומתריע על כך על גבי מסך LED דיגיטלי.
    הגלאי מוגן נפיצות ובעל תקנים בינלאומיים נרחבים.
    לגלאי יציאת תקשורת 4-20ma ויציאת תקשורת דיגיטלית מסוג HART.
  • מק”ט : MOS5-10111
כמות: