Galaxy GX2 - ערכת בדיקה לגלאי גז נייד

מק"ט:

  • ערכת בדיקה אוטומטית MSA GALAXY® GX2 לניהול בטיחות מתקדם ותפעול ללא מאמץ וללא התערבות המשתמש. המערכת מספקת בדיקה פשוטה, אינטליגנטית וכיול של גלאים חד גזים ורב גזים ממשפחת גלאי MSA ALTAIR®. עמדת הבדיקה קלה לשימוש מציעה ביצועים גבוהים וכן מערכת ניהול המאפשרת גישה והזנת נתונים, הדפסת דוחות ומציגה רישומי כיול ותאריך יעד לכיול מכשיר. מערכת הבדיקה האוטומטית GALAXY® היא הדרך הפשוטה ביותר לבדוק את מכשירי MSA. נדרש ממשק מחשב או התחברות לרשת. ערכת הבדיקה בעלת תקנים בינלאומיים: CE •European Union ◦FTZU – FTZU05ATEX0003X
כמות: