מבדקת שירות

מק"ט:

  • בדיקת ציוד גלאי גז ניידים וקבועים על פי הוראות יצרן.
  • בדיקת מערכות נשימה של גליגלי אוויר ומערכות אוויר אחרות על פי הוראות יצרן.

 

כמות: