תעודת הסמכה-ISO

תעודת הסמכה- ISO, 1 3 , 2 6 , Capture 1